Zapraszamy do oglądania nowego cyklu odcinkow serialu pt Misja Natura w TVP 2

Serial przyrodniczy „Misja Natura” zrealizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Serial zrealizowany w nieco odmiennej formule, nie pozbawiony zabawnych akcentów, będzie kierował naszą uwagę na bardziej i mniej znane zakątki Polski, w których Gosia (Małgorzata Kosik) i Romek (Romuald Mikusek) zostaną wysłani w celu wykonania określonych misji. Osią przewodnią całego serialu jest ukazanie różnorodności ostoi Natura 2000 w Polsce, złożoności działań podejmowanych dla ich ochrony, a także współistnienia w nich człowieka i przyrody. Europejska sieć ekologiczna  Natura 2000 jest jedyną w sobie formą ochrony najcenniejszych siedlisk i gatunków naszego kontynentu. Obejmując swym zasięgiem różne państwa wchodzące w skład Wspólnoty Europejskiej zabezpiecza nie tylko lokalne populacje roślin i zwierząt, ale także umożliwia swobodą migrację zwierząt, a wszystko to wespół z ideą zrównoważonego rozwoju, umożliwiającą dalsze gospodarowanie człowieka na tych terenach. Warto znać zasady funkcjonowania obszarów Natura 2000, ale przede wszystkim warto podziwiać piękno polskiej przyrody, która zagości w naszych domach w kolejnych odcinkach.

W drugim odcinku serialu Misja Natura trafimy na Półwysep Helski i wody
Zatoki Puckiej. To niezwykłe miejsca. Z jednej strony znane każdemu z
wakacyjnych pobytów, z drugiej o wysokich walorach przyrodniczych o
których już nie każdy z nas wie. Najcenniejsze miejsca i gatunki kryją
się tam pod płytkimi wodami morskimi. Podwodne łąki będące wspaniałymi
tarliskami ryb, foki szare i morświny to rzadkie gatunki, które tutaj
właśnie można napotkać. Usiądźmy przed telewizorami i wybierzmy się na
wędrówkę po obszarach Natura 2000 położonych tak blisko aglomeracji
trójmiejskiej.

Emisja drugiego odcinka serialu "Misja Natura" TVP 2 sobota 20 czerwca
godzina 13.25.

Więcej na stronie www.misjanatura.fwie.pl

Od Stowarzyszenia Tilia przyjmijcie życzenia

szczęśliwego i udanego Bożego Narodzenia

Życzymy choinki lasem pachnącej

I kuchni od domowych przysmaków szwach pękającej

I tak jak w opłatkowych życzeniach,

Niech spełniają się Wasze najskrytsze marzenia!

Niech za stołem cała rodzina się zbierze,

W sympatycznej, miłej atmosferze.

A my na Barbarce na Was czekamy

Na łono przyrody zawsze zapraszamy

Mamy tu konie, bryczki, kuligi,

Na sankach i nartach robimy wyścigi!

Odwiedzajcie nas tłumnie w przyszłym roku

W Nowym roku Was do odwiedzin namawiamy

i do dbania o przyrodę zachęcamy

O mazowieckich obszarach Natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wydała broszurę pt. „Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim”, zawierającą informacje na temat wybranych mazowieckich obszarów Natura 2000 i planów zadań ochronnych.

W broszurze tej możecie Państwo znaleźć odpowiedź na pytania tj. Czym jest sieć Natura 2000? W jakim celu i w jaki sposób opracowywane są plany zadań ochronnych dla obszarów wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000? Jaka jest rola Zespołów Lokalnej Współpracy?

Broszura wydana została w ramach projektu pn „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. W projekcie wzięły udział Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz 15 pozostałych regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska.

Broszurę w formie elektronicznej znajdziecie Państwo na stronie internetowej

natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/o-mazowieckich-obszarach-natura-2000

Szkolenia pn „Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój dla gmin”

CE2 Centrum Edukacji z Lublina do udziału w 2 - dniowym szkoleniu pn.  „Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój dla gmin”.  Szkolenie organizowane jest w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Obecnie przyjmowane są zgłoszenia na  szkolenia w miastach Warszawa - 26-27 listopada 2014 r., Gdańsk  3-4 grudnia 2014 r.

Szkolenie skierowane jest do samorządów, przedsiębiorców, inwestorów, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie agroturystyki, pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, parków narodowych i krajobrazowych, lasów państwowych, przedstawicieli szkół wyższych oraz osób prywatnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności w zakresie agroturystyki na obszarach Natura 2000.

Więcej informacji na temat projektu szkoleń na stronie CE2 Centrum Edukacji

Wizyty Tiliobusu zakończone!

W październiku 2014 r. nasze edukacyjne mobilne stanowisko tj. tzw. Tiliobus zakończyło wizyty wyjazdowe w Państwa miejscach zamieszkania.  Od 29 sierpnia 2013 r. do 2 października 2014 r. odwiedziliśmy 47 miejsc zlokalizowanych we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego i uczestniczyliśmy w wydarzeniach organizowanych przez gminy i placówki oświatowe, w których łącznie uczestniczyło około 46 tysięcy osób. Listę miejsc które odwiedziliśmy znajdziecie Państwo tutaj

Celem naszych wizyty było przybliżenie mieszkańcom zagadnień związanych z Obszarami Natura 2000 i ich znaczeniem dla krajów położonych na terenie Wspólnoty Europejskiej poprzez edukacyjne gry terenowe, pogadanki i quizy wiedzowe.

Osoby odwiedzające nasze stanowisko grały w grę terenową, memo terenowe oraz układały puzzle z gatunkami chronionymi w ramach programu Natura 2000, oglądały wystawę terenową, uczestniczyły w pogadankach oraz rywalizowały kto zdobędzie więcej punktów w grach komputerowych i odpowiadały na pytania quizowe i zdobywały tytuł "Orła Natury 2000".

Dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym i samorządowym za zaproszenie na organizowane przez z nich wydarzenia i umożliwienie spotkania z mieszkańcami ich regionu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzeń za udział w naszych grach i zabawach

Galeria z wydarzeń- kliknij tutaj

100% Natury

W lipcu będzie można obejrzeć pierwsze odcinki serii "100 % Natury" na antenie TVP2, zrealizowane w ramach projektu Towarzystwa na rzecz Ziemi, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Filmy będą prezentować walory przyrodnicze i turystyczne gmin Kołaczyce oraz Hrubieszów. Filmy będą również dostępne w Internecie – szczegóły na stronie projektu http://tnz.most.org.pl/100procentnatury/.  

Już 9 gmin, objętych obszarami Natura 2000, korzystało ze wsparcia w ramach projektu „100 % Natury". Wśród nich znalazły się: Krośnice, Czaplinek, Górowo Iławieckie, Hrubieszów, Kołaczyce, Lubowidz, Świnoujście, Zagórz i Witnica. Są to gminy które dostrzegają potencjał w obecności Natura 2000 na swoim terenie i starają się go wykorzystać, podejmują działania edukacyjne, promocyjne, wykorzystują przyjazne środowisku technologie, rozbudowują infrastrukturę turystyczną. Wszystkie gminy udział  w projekcie wiążą z szansą lokalnego rozwoju, dzięki promocji pod wspólną marką - marką Natura 2000.
W ramach projektu walory przyrodnicze i turystyczne, każdej gminy zostaną zaprezentowane na antenie TVP w cyklu telewizyjnym „100% Natury". Turyści odwiedzający będą mogli korzystać ze specjalnie przygotowanych przewodników multimedialnych, wykorzystujących aplikacje mobilne do pobrania na smartfony i tablety. Będzie to oferta skierowana do turystów którzy są bardziej wymagający, szukają alternatywy dla turystyki masowej, szukają czystego środowiska, kontaktu z naturą, wysokiej jakości usług, kontaktu z lokalną społecznością. Gminy uczestniczące w projekcie będą miały możliwość prezentacji swojej oferty na Targach POLEKO 2015.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotyczące obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”

Stowarzyszenie „Tilia” zaprasza na spotkanie informacyjne projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000  na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” organizowane w dniu 13 czerwca 2014r.  w godz. 10.00-13.00 w Forcie IV w Toruniu ul. Chrobrego 86 w Toruniu. 

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane informacje nt. realizowanego projektu, funkcjonowania obszarów Natura 2000, w tym obszarów zaproponowanych do objęcia ochroną.  Ponadto w ramach spotkania zostanie zaprezentowany obszar Natura 2000 – Forty w Toruniu oraz film dotyczący gospodarowania na obszarach Natura 2000.

 W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, eksperci z zakresu zoologii, samorządowcy, mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego, młodzież szkolna i nauczyciele. 

22 maja- Miedzynarodowy Dzień Bioróżnorodności Biologicznej

Co roku 22 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Święto to ustanowione zostało w dniu wejścia w życie Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej. Konwencja, sporządzona została podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r. i jednym z największych przyrodniczych porozumień międzynarodowych. Jego stronami są 193 państwa. Polska ratyfikowała dokument w 1996 roku.

Obchody tego święta mają na celu zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi na to iż zachowanie różnorodności gatunków organizmów warunkuje życia na Ziemi.

Stowarzyszenie „Tilia”, realizując m.in projekt „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, prowadzi działania edukacyjne mające na celu mające na celu propagowanie zasobów przyrodniczych województwa kujawsko – pomorskiego. Celem tych działań jest budowanie świadomości ekologicznej, propagowanie postaw odpowiedzialnego wykorzystania potencjału środowiska naturalnego i jego ochrony, a tym samym ochrona bioróżnorodności biologicznej.


Zapraszamy na piknik Natura 2000 na Barbarce

Stowarzyszenie „Tilia” w ramach projektu pn  „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” organizuje 11 maja 2014 r. w godzinach 14.00-18.00 na terenie Osady Leśnej Barbarka piknik NATURA 2000 podsumowujący kampanię informacyjno-promocyjną.
    W ramach pikniku w godzinach 12.00-13.00 zorganizowany zostanie quiz dla szkół, który poprowadzi znany i lubiany aktor, dziennikarz, a także prezenter telewizyjny Maciej Orłoś. Konkurs odbędzie się w Sali Konferencyjnej (budynek Dworek).  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zaplanowano, że w spotkaniu z Maciejem Orłosiem i quizie wezmą udział reprezentacje wybranych klas/szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. Reprezentacja klasy/szkoły może liczyć maksymalnie 10 osób. Quiz zorganizowany zostanie na zasadzie telewizyjnych teleturniejów  z serii „Wielki test z.....”. Pytania w quizie dotyczyć będą ochrony przyrody i Obszarów Natura 2000. Prowadzący na zasadzie prezentacji multimedialnej wyświetlać będzie pytania testowe z czterema odpowiedziami do wyboru. Zadaniem uczestników będzie zakreślenie wybranej odpowiedzi na karcie. Test składał się będzie z 4 serii, z których każda składać się będzie z 6 pytań. Po zakończeniu każdej serii pytań prowadzący przedstawi i krótko omówi prawidłowe odpowiedzi. Po zakończeniu testu uczestnicy wrzucą karty odpowiedzi do urny. Spośród nich  wylosowanych zostanie 10 osób, które otrzymają drobne nagrody.  W czasie spotkania uczestnicy quizu będą mieli również okazję obejrzeć spoty reklamowe z udziałem Macieja Orłosia, który został „Głosem projektu”, a także z nim porozmawiać. Po zakończeniu spotkania wszyscy jego uczestnicy zaproszeni zostaną do udziału w pikniku.
    Na piknik przygotowane zostaną stanowiska edukacyjne, warsztatowe i informacyjne, a  konkursy i zabawy z nagrodami prowadzone ze sceny. Uczestniczyć będą także regionalni producenci żywności i rękodzieła. Na zakończenie pikniku odbędzie się koncert zespołu Sofa .

Zapraszamy grupy szkolne oraz osoby indywidualne, w tym również rodziny z dziećmi!!!

Wyniki konkursu na plakat

Poznaj laureatów naszego konkursu!!!- podstrona konkursy- kliknij tutaj

Zdobądź tytuł Orła Natury 2000, a otrzymasz bezpłatnie sadzonki drzewek leśnych

Szkoła Leśna na Barbarce wspierana przez markę Beretta, tak jak w poprzednich latach, we współpracy z Nadleśnictwem Toruń organizuje akcję „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”, w której zachęca mieszkańców Torunia i okolic do sadzenia drzewek w swoim otoczeniu.

Do rozdania mamy łącznie 1200 bezpłatnych sadzonek drzewek leśnych: róży fałdzistolistnej, lipy, jarzębu, buka, bzu koralowego, brzozy. Do udziału w akcji zapraszamy szkoły oraz osoby indywidualne.

W tym roku postanowiliśmy połączyć akcję sadzenia drzewek z kampanią "Zostań Orłem Natury 2000". Szkoły pragnące wziąć udział w akcji prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej.

Osoby indywidualne po sadzonki zapraszamy na Barbarkę w niedzielę 6 kwietnia 2014 roku w godzinach 14.00-16.00 do wiaty na polanie dolnej. 1 osoba otrzymać będzie mogła maksymalnie 20 sztuk drzewek, bez możliwości wyboru gatunku. Ze względu na ograniczoną ilość sadzonek drzewka rozdawane będą zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Żeby dostać bezpłatnie sadzonki i odznakę Orła Natury 2000 wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących Obszarów Natura 2000.Dlaczego warto sadzić drzewa?

 • powierzchnia lasów na świecie zmniejsza się corocznie o około 5 mln ha,

 • drzewa produkują tlen (np. 100-letni buk to 1200 litrów tlenu/godz) oraz zużywają dwutlenek węgla, produkowany w ogromnych ilościach przez przemysł i marmoryzację,

 • pochłaniają dym i nieprzyjemne odory,

 • obecność drzew może o 75 % ograniczyć ilość pyłu unoszonego z wiatrem ,

 • by zrekompensować wycięcie 1 starego drzewa należy posadzić ok. 2700 młodych drzewek,

 • jedno duże drzewo (25 m wysokości) usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla ile emitują dwa domy jednorodzinne,

 • jedna 60-letnia sosna „produkuje” w ciągu doby tyle tlenu, ile wynosi zapotrzebowanie 3 osób,

 • zużycie papieru na jedną osobę w Polsce wynosi około 100 kg na rok, a aby wyprodukować 1000 kg papieru trzeba ściąć około 17 dużych drzew.


Regulamin akcji „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 2014 dla szkół”

1. Organizatorem akcji jest Szkoła Leśna na Barbarce wspierana przez markę Beretta we współpracy z Nadleśnictwem Toruń.

2. W akcji mogą wziąć udział klasy/grupy z dowolnej placówki oświatowej regionu.

3. Jedna klasa/grupa może otrzymać bezpłatnie max 5 sadzonek drzewek, zaś jedna placówka oświatowa max 20 sadzonek.

4. Żeby klasa/grupa mogła otrzymać bezpłatnie sadzonki wystarczy, że minimum 5 osób z tej klasy zdobędzie tytuł „Orła Natury 2000”. By tego dokonać należy wejść na stronę www.naszanatura2000.pl, wybrać zakładkę „Orły Natury 2000”, a później „Zgłoszenie dla Orłów Natury” i uzupełnić krótki formularz on-line. Przy podawaniu imienia proszę napisać nazwę szkoły/placówki oświatowej i klasy/grupy.

5. Dodatkowo osoby, które wyślą zgłoszenie i zdobędą tytuł Orła Natury 2000 na koniec kwietnia będą brały udział w losowaniu 1 pakietu gadżetów wydanych w ramach projektu (puzzli lub memo lub gry planszowej (wybieranych losowo), długopisu, ołówka, magnesu, torby na zakupy, mapy obszarów Natura 2000 w woj. kujawsko-pomorskim oraz broszury informacyjnej o obszarach Natura 2000).

6. Ze względu na ograniczoną ilość sadzonek nauczycieli/opiekunów klas /grup biorących w akcji prosimy o zgłoszenie udziału mailowo na adres k.marke@szkola-lesna.torun.pl lub telefonicznie 56 657 60 85 (pon-pt 8.00-16.00) do dnia 4 kwietnia 2014 r.

7. Sadzonki rozdawane będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

8. Organizator nie zapewnia sadzonek dla wszystkich chętnych klas.

9. Sadzonki odebrać można będzie osobiście w Szkole Leśnej na Barbarce (ul. Przysiecka 13, Toruń).

10. Zachęcamy nauczycieli i uczniów, by sadzili drzewka przy swoich szkołach, oznaczali je metryczkami i przysyłali do nas ich zdjęcia na adres mailowy: k.marke@szkola-lesna.torun.pl.1 kwiecień, 2014

ZAPROSZENIE na terenowy wyjazd edukacyjny w Bory Tucholskie

Stowarzyszenie „Tilia” w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce serdecznie zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego na

                                TERENOWY WYJAZD EDUKACYJNY„Bory Tucholskie -Obszar Natura 2000”
                                         organizowany w dniu 14 czerwca 2014r. Toruń, godz.8.30-17.00

W ramach wydarzenia zaplanowano:

- przejazd autokarem na teren obszaru Natura 2000 – Bory Tucholskie,(miejsce zbiórki Toruń,
  ul. Czerwona Droga, parking Cinema City),
- spotkanie z pracownikami Wdeckiego Parku Krajobrazowego,
- spacer edukacyjny po rezerwatach przyrody „Dury” oraz „Brzęki”,
- materiały edukacyjno-informacyjne dla uczestników wyjazdu,
- na zakończenie wyjazdu obiad (kuchnia regionalna),
- przejazd do Torunia, powrót ok. godz. 17.00.

UWAGA: obowiązuje strój terenowy, w tym płaszcze przeciwdeszczowe, na wyjazd należy zabrać ze sobą napoje, w wyjeździe mogą uczestniczyć dzieci od 6 lat.

Organizatorzy zapewniają kadrę specjalistów, którzy poprowadzą cześć edukacyjno-informacyjną, przejazd autokarem oraz obiad. Wyjazd jest bezpłatny. Na wyjazd obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona.
W celu zgłoszenia chęci udziału w przedsięwzięciu prosimy o uzupełnienie karty zgłoszenia i przesłania do biura Szkoły Leśnej na Barbarce: e-mail: biuro@szkola-lesna.torun.pl., fax 56 657 60 85. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2014r.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 priorytetu 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska działania 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych. Projekt jest współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Toruniu.


Do pobrania - KARTA ZGŁOSZENIA    Zakończono rekrutację na Wyjazd Edukacyjny

 

 

 

 

UWAGA! Zmiany w terminarzu konkursu na plakat

Informujemy, iż w związku z licznymi prośbami od nauczycieli oraz faktem, iż większość prac do konkursu dotarła do nas w ostatnich dniach naboru prac i że prace wysłane pocztą przed 10 marca  cały czas do nas spływają organizatorzy konkursu zdecydowali, iż ostateczny termin nadsyłania prac przesunięty został do 20 marca 2014 r.  Ponieważ do konkursu zgłoszono bardzo dużo prac przesunięty został także termin oceny prac przez jury - wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej projektu 14 kwietnia 2014 r., a uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród odbędzie się 5 maja 2014 r. w Osadzie Leśnej Barbarka.

Znamy kolejnego zwycięzcę losowania wśród osób, które zdobyły odznakę "Orła Natury 2000"

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne losowanie wśród osób, które uzupełniły naszą ankietę i odpowiedziały na pytania dotyczące Natury 2000 i zdobyły tytuł Orła Natury 2000. Zwycięzcą losowania w lutym został Wojciech Kucharski , lat 8 z Bydgoszczy. Wojciechowi prześlemy pocztą zestaw gadżetów wydanych w ramach naszego projektu. Zaś wszystkie osoby, które zdobyły tytuł "Orła natury 2000" otrzymają baton- odznakę Orła Natury 2000.

Gratulujemy Wojciechowi i zachęcamy wszystkich do brania udziału w naszym konkursie. Kolejne losowanie  31 marca.

Tiliobus rusza w trasę

W raz z nadchodzącą wiosną w marcu nasze mobilne stanowisko edukacyjne rusza w trasę w każdy poniedziałek i piątek. Będziemy odwiedzać placówki szkolne oraz brać udział w imprezach plenerowych na terenie naszego województwa.

W najbliższy poniedziałek tj. 3 marca odwiedzimy ZPO w Tucznie i tamtejsi uczniowie będą mogli dowiedzieć się czym są obszary Natura 2000 i jak je chronić  oraz połączyć naukę z zabawą na naszych terenowych grach i puzzlach, a także grach komputerowych na stanowiskach multimedialnych.

Chcesz poznać trasę naszego mobilnego stanowiska -  kliknij tutaj

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat wraz z promocyjnym hasłem ukazujący atrakcje przyrodnicze i kulturowe obszarów objętych programem Natura 2000 - termin nadsyłania prac upływa 10 marca

Zapraszamy uczniów szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa do udziału w konkursie na plakat wraz z promocyjnym hasłem ukazujący atrakcje przyrodnicze i kulturowe obszarów objętych programem Natura 2000.

Na prace czekamy do 10 marca 2014 r.

Do wygrania m.in tablety i cyfrowe aparaty fotograficzne!!!

Więcej informacji w zakładce Konkurs. 

Nagrody Natura 2000 ustanowione przez Komisję Europejską

Komisja Europejska ustanowiła nagrodę Natura 2000.

Celem konkursu jest wyróżnienie wzorowych przykładów najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody w Europie.

Nagroda, przyznawana corocznie, ma przyczynić się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat obszarów Natura 2000 poprzez podanie wzorcowych przykładów działań na ich terenie.

Każdego roku przyznawane będzie pięć nagród w dziedzinach: komunikacja, działania związane z ochroną przyrody, korzyści społeczno-gospodarcze, pogodzenie interesów/sposobów postrzegania oraz tworzenie sieci kontaktów i współpraca transgraniczna.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność związaną z Naturą 2000 (organy publiczne i lokalne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, właściciele gruntów, instytucje oświatowe i osoby prywatne). Termin zgłaszania kandydatów upływa 18 lutego 2014 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/

Lista laureatów pierwszej edycji nagrody Natura 2000 ogłoszona zostanie w maju 2014 r. Dokonania laureatów zostaną uhonorowane podczas uroczystej ceremonii, która odbędzie się w Brukseli.

Zapisy na warsztaty jednodniowe na okres styczeń-czerwiec 2014 r.

Informujemy, iż rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty jednodniowe (1,5 godzinne) na okres styczeń- czerwiec 2014 r.,  realizowane w ramach projektu.
W zajęciach mogą brać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Ze względu na ograniczoną ilość zajęć o rezerwacji terminu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Szkoły Leśnej na Barbarce tel. 56 657 60 85 (nr wewnętrzny: dział edukacji: 85) od poniedziałku do piątku godz. 8.00-16.00.


Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat z hasłem promocyjnym

Zapraszamy uczniów szkół działajacyh na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa do udziałe w konkursie na plakat wraz z promocyjnym hasłem ukazujący atrakcje przyrodnicze i kulturowe obszarów objętych programem Natura 2000.

 

Na prace czekamy do 10 marca 2014 r.

 

Do wygrania m.in tablety i cyfrowe aparaty fotograficzne!!!

 

Więcej informacji w znajdziecie Państwo w zakładce Konkurs

Zaproszenie dla przedstawicieli mediów oraz starostw powiatowych a spotkanie informacyjne projektu pn.„Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”

Stowarzyszenie „Tilia” w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce wspieranej przez markę Beretta serdecznie zaprasza przedstawicieli mediów oraz starostw powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego na spotkanie informacyjne projektu połączone z wyjazdem terenowym na Błota Rakutowskie – obszar specjalnej ochrony ptaków, położony w powiecie włocławskim. Celem wyjazdu jest ukazanie zasobów przyrodniczych województwa kujawsko – pomorskiego, w tym przede wszystkim obszarów Natury 2000. Mamy nadzieję, iż zgromadzony podczas wyjazdu materiał posłuży Państwu do sporządzenia reportaży mających za zadanie zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej.
Oprócz przedstawicieli mediów i starostw powiatowych w spotkaniu udział wezmą eksperci z zoologii i botaniki a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Termin: 30.09.2013 r.
Czas trwania: 9.00 – 17.00
Rozpoczęcie/zbiórka: godz. 9.00 – Szkoła Leśna na Barbarce - Dworek - sala konferencyjna
Uwaga! wskazany strój i obuwie terenowe.

Program spotkania:
9.00 – 9.45 prezentacja projektu
9.45 wyjazd na Błota Rakutowskie
11.30 – 14.00 pobyt na obszarze Natura 2000
14.30 – 15.15 obiad
15.15 wyjazd do Szkoły Leśnej na Barbarce
17.00 przyjazd na miejsce, zakończenie.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod numerem tel. 602 572 337 lub mailem na adres biuro@szkola-lesna.torun.pl.

Istnieje możliwość skorzystania z transportu zbiorowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie.
Zaproszenie bezpłatne, koszty transportu zbiorowego oraz wyżywienia pokrywa Stowarzyszenie.

Serdecznie zapraszamy!

Odwiedź 8 września stanowisko naszego Tiliobusu na Dożynkach Wojewódzkich w Rypinie

8 września czekamy na wszystkich chętnych do udziału w naszych zabawach na stadionie MOSIR w Rypinie. W tym dniu odbywają się tam Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gorąco zapraszamy!!!

Wkrótce kolejne wizyty Tiliobusu

Naszego mobilnego stanowisko edukacyjnego będzie brało udział w najbliżym w kolejnych  imprez plenerowych organizowych dla mieszkańców wojeództwa kujawsko-pomorskiego:

 • 31  sierpnia 2013 r. od 14.00 na Dożynkach w Unisławiu
 • 6 sierpnia 2013 r. - impreza plenerowa  EKO MIASTO Włocławek
 • 8 sierpnia 2013 r. - Dożynki Województwa w Rypinie ( Wystawa AGRA 2013 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (STADION), ul. Sportowa 41, Rypin) 

Zapraszamy wszystkich chętnych do poszerzenie swojej wiedzy na temat ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 i wzięcia udziału w naszych konkursach i zabawach.

29 sierpnia Tiliobus przed CH Plaza- Zapraszamy!!!

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych w najbliższy czwartek (29 sierpnia) do Centrum Handlowym Plaza w Toruniu. W godzinach 15.00-18.00 na placu przed głównym wejściem będzie można odwiedzić nasze mobilne stanowisko edukacyjne zwane Tiliobusem i wziąć udział w konkursach, zabawach edukacyjnych związanych z Naturą 2000 i ochroną przyrody z nagrodami!

31 lipiec, 2013

Warsztaty edukacyjne na Barbarce

Jeśli jesteś nauczycielem z województwa kujawsko - pomorskiego i chciałbyś z uczniami przyjechać na Barbarkę w ramach projektu zadzwoń:

- warsztaty jednodniowe 056 657 60 85

- warsztaty dwu i trzydniowe 056 657 60 89

Serdecznie zapraszamy!

31 lipiec, 2013

Uwaga rusza trasa Tiliobusa

Uwaga! Wraz z wakacjami rusza długo oczekiwany Tiliobus! Wypełnij kartę zgłoszenia i zaproś nas na zorganizowany przez Ciebie piknik lub inną imprezę skierowaną do mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. Zapraszamy! Może przyjedziemy właśnie do Twojej miejscowości!