Zaproszenie dla przedstawicieli mediów na spotkanie informacyjne projektu pn.„Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”

Stowarzyszenie „Tilia” w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce wspieranej przez markę Beretta serdecznie zaprasza przedstawicieli mediów oraz starostw powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego na spotkanie informacyjne projektu połączone z wyjazdem terenowym na Błota Rakutowskie – obszar specjalnej ochrony ptaków, położony w powiecie włocławskim. Celem wyjazdu jest ukazanie zasobów przyrodniczych województwa kujawsko – pomorskiego, w tym przede wszystkim obszarów Natury 2000. Mamy nadzieję, iż zgromadzony podczas wyjazdu materiał posłuży Państwu do sporządzenia reportaży mających za zadanie zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej.
Oprócz przedstawicieli mediów i starostw powiatowych w spotkaniu udział wezmą eksperci z zoologii i botaniki a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Termin: 30.09.2013 r.
Czas trwania: 9.00 – 17.00
Rozpoczęcie/zbiórka: godz. 9.00 – Szkoła Leśna na Barbarce - Dworek - sala konferencyjna
Uwaga! wskazany strój i obuwie terenowe.

Program spotkania:
9.00 – 9.45 prezentacja projektu
9.45 wyjazd na Błota Rakutowskie
11.30 – 14.00 pobyt na obszarze Natura 2000
14.30 – 15.15 obiad
15.15 wyjazd do Szkoły Leśnej na Barbarce
17.00 przyjazd na miejsce, zakończenie.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod numerem tel. 602 572 337 lub mailem na adres biuro@szkola-lesna.torun.pl.

Istnieje możliwość skorzystania z transportu zbiorowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie.
Zaproszenie bezpłatne, koszty transportu zbiorowego oraz wyżywienia pokrywa Stowarzyszenie.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

zaproszenie str 1-kliknij tutaj

zaproszenie str 2-kliknij tutaj

mapa- lokalizacja Obszaru Natura 2000- Błota Rakutowskie - kliknij tutaj