Działania projektu skierowane do nauczycieli

Działania projektu skierowane do nauczycieli:
1.warsztaty promocyjno – informacyjne dotyczące obszarów Natury 2000 dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, zarówno w postaci jednodniowego pobytu bez noclegu jak i dwu lub trzydniowych pobytów w Bazie Noclegowej na Barbarce (wrzesień 2013 r. – grudzień 2014 r.),
2.konkurs plastyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, o nagrodę Orła Natury 2000 (2014 r.),
3.wizyty Tiliobusu - specjalnie przystosowanego samochodu – mobilnego stoiska ekologicznego z pełnym wyposażeniem i oznakowaniem (lipiec 2013 r. – listopad 2014 r.),
4.szkolenie dla nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego promujące walory dziedzictwa przyrodniczego województwa, w tym obszarów NATURY 2000
5.piknik NATURA 2000 organizowany na terenie Osady Leśnej Barbarka.
Projektowi towarzyszy rozbudowana kampania promocyjno - informacyjna. Wszelkie informacje o projekcie, ciekawostki a także informacje dodatkowe znaleźć można na stronie projektu www.naszanatura2000.pl


Finansowanie: Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013
priorytetu 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
działania 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w projekcie
prosimy o kontakt telefoniczny:

- zajęcia bez noclegu nr tel. (056) 657 60 85
- zajęcia z noclegiem nr tel. (056) 657 60 89

•    Warsztaty oraz noclegi dla uczestników projektu (uczniowie i nauczyciele) są bezpłatne.
•    O udziale w projekcie decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona.

W przypadku rezygnacji z wcześniej zarezerwowanego  terminu w Bazie Noclegowej na Barbarce w terminie krótszym niż na 14 dni przed przyjazdem osoba dokonująca rezerwacji zobowiązuje się do uiszczenia kwoty umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złoty). Pozyskana kwota zostanie przekazana na pokrycie strat związanych z zablokowaniem terminu.


            
Przykładowy harmonogram 3 dniowego pobytu

I. Dzień pierwszy
11:00 - 12:00  przyjazd grupy na teren Osady Leśnej Barbarka - zakwaterowanie grupy
12:00 - 13:30  warsztaty edukacyjne: „Chcę żyć ekologicznie”
16:00 - 16:30  czas na posiłek
17:00 – 18.30  warsztaty edukacyjne:
                        - wykonywanie plakatu zachęcającego do ochrony przyrody / dzieci z klas I-III SP
                        - przygotowanie posteru edukacyjnego nt. wybranego obszaru Natury 2000 znajdującego się na
                        terenie województwa kujawsko – pomorskiego/ dla grup od IV klasy SP
21:00 - 22:00  wieczorna toaleta
22:00              cisza nocna

II. Dzień drugi
7:30                  pobudka
7:30 - 8:00       poranna toaleta
8:00 - 8:30       czas na posiłek
10:00 - 14:30   warsztaty edukacyjne: „Natura 2000”
                                                          „Ochrona przyrody”
                                                          „Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów”  
                                                           (w zależności od sezonu będą to płazy, ptaki, grzyby , rośliny)
16:00 - 16:30   czas na posiłek
17:00 - 18:30   warsztaty plastyczne: „Nie święci garnki lepią…” warsztaty lepienia w glinie
19.00 – 21.00  czas przeznaczony na organizację ogniska
21:00 - 22:00   wieczorna toaleta
22:00               cisza nocna
 
III. Dzień trzeci
7:30                 pobudka
7:30 - 8:00      poranna toaleta
8:00 - 8:30      czas na posiłek
10:00               wyjazd


Informacje ogólne:
•Zakwaterowanie: pościel (poduszki, kołdry), koce - dostępne na miejscu
Parter: 2 pokoje - łączy je wspólna łazienka na korytarzu;
           pokój nr 2 - 10 os./5 łóżek piętrowych
           pokój nr 3 - 10 os./ 5 łóżek piętrowych
I piętro: pokoje z łazienkami;
                       pokój nr 4 - 2 os.
                       pokój nr 5 - 3 os.
                       pokój nr 6 - 3 os.
                       pokój nr 7 - 3 os.
                       pokój nr 8 - 4 os.
                       pokój nr 9 - 6 os./2 łóżka piętrowe
                       pokój nr 10 - 4 os./1 łóżko piętrowe
                       pokój nr 11 - 5 os./1 łóżko piętrowe
•W dniu wyjazdu uczestnicy pobytu opuszczają pokoje zaraz po śniadaniu, istnieje możliwość przechowania bagażu do przyjazdu autokaru.
•Istnieje  możliwość zamówienia następujących posiłków:
- śniadanie z suchym prowiantem, wyporcjowane /II śniadanie/ 13 zł/1 os.
- śniadanie bez suchego prowiantu 10 zł/ 1 os.
- obiadokolacja /tylko II danie, wyporcjowana/ 16 zł/1 os.
- kolacja 10 zł/1 os.
- zestaw ogniskowy /kiełbaska, chleb, ketchup, musztarda/5 zł/1 os.
Posiłki wydawane są w Gościńcu. Za przygotowanie ich odpowiedzialna jest zewnętrzna firma cateringowa. Posiłki wydawane są na jednorazowych naczyniach, które zapewnia firma
cateringowa.
•Istnieje możliwość przygotowania posiłków (śniadań, kolacji) we własnym zakresie, (uzgodnione odpowiednio wcześniej przed przyjazdem)
Naczynia i sztućce dostępne są na miejscu, w jadalni znajdują się: lodówka, zmywarka,
mikrofala oraz czajniki.
•Proszę aby uczniowie zabrali ze sobą kapcie albo obuwie sportowe wiązane na zmianę do noszenia w budynku.
•Płatności za pobyt (posiłki, dodatkowe zajęcia i atrakcje) regulowane są gotówką na miejscu po przyjeździe.
•Nauczyciel powinien zabrać ze sobą listę uczestników.
•Postój autokaru na parkingu monitorowanym przy Bazie Noclegowej do 3 dni Gratis
•Wszelkie regulaminy znajdują się na stronie internetowej Szkoły Leśnej:www.szkola-lesna.torun.pl