Osoby, które zdobyły tytuł Orła Natury 2000 na stanowisku Tiliobusa podczas dożynek województwa kujawsko-pomorskiego w Rypinie 8 września 2013 r.