Zespół Placówek Specjalnych Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szerzawach 18 września 2014 r.