Zostań Orłem Natury 2000

Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna

dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Pytania dla Orłów:
 
Dane kandydata:
 
 
Załącz zdjęcie:
 
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust. Nr 133 poz.883 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
zawartych w złożonych przeze mnie danych niezbędnych do realizacji projektu
pn. „Dobry dla przyrody, dobry dla siebie. Kampania promocyjno - informacyjna
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.”
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie mojego zdjęcia
na stronie internetowej projektu „www.nasznatura.pl”