1 kwiecień, 2014

ZAPROSZENIE na terenowy wyjazd edukacyjny w Bory Tucholskie

Więcej informacji - tutaj

1 kwiecień, 2014

Sprawozdanie ze szkolenia dla nauczycieli

W ramach projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” Stowarzyszenie “Tilia” zorganizowało bezpłatne szkolenie dla nauczycieli. W szkoleniu udział wzięło 142 nauczycieli nauczania zintegrowanego, przyrody i biologii z województwa kujawsko – pomorskiego. W trakcie szkolenia zaprezentowano materiały edukacyjne przygotowane w ramach projektu oraz wybrane zagadnienia związane z prawnymi aspektami ochrony na obszarach Natury 2000, przedstawiono wybrane obszary chronione w ramach programu Natura 2000.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymali materiały edukacyjne (scenariusze z kartami pracy i zadaniami aktywizującymi CD z prezentacjami i filmami edukacyjnymi – 1 komplet) oraz materiały edukacyjno-promocyjne dla uczniów tj. magnesy, długopisy, torby, gry planszowe, memo, puzzle, ulotki.

Składamy serdeczne podziękowania pani dyrektor Barbarze Kopańskiej i nauczycielom za pomoc w organizacji szkolenia w Zespole Szkół w Pokrzydowie.

10 lipiec, 2013

Szkolenie dla nauczycieli - NATURA 2000

Bocian biały Ciconia ciconia fot. M. Leszczyński

Stowarzyszenie “Tilia” serdecznie zaprasza nauczycieli nauczania zintegrowanego, przyrody i biologii z województwa kujawsko – pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego". Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej i wzmocnienie znajomości zasobów przyrodniczych regionu, w tym przede wszystkim obszarów Natura 2000.

     Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymają: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały edukacyjne (scenariusze z kartami pracy i zadaniami aktywizującymi CD z prezentacjami i filmami edukacyjnymi – 1 komplet), materiały edukacyjno-promocyjne dla uczniów (magnesy, długopisy, torby, gry planszowe, memo, puzzle).


Nauczyciele chcący wziąć udział w szkoleniu zobowiązani są do uzupełnienia i przesłania Karty zgłoszenia: fax. 56 657 60 85, e-mail: biuro@szkola-lesna.torun.pl. Informujemy, że liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony przez pracownika Stowarzyszenia „Tilia”.


Zakres tematyczny szkolenia

1. Przedstawienie założeń projektu i materiałów dydaktycznych,
2. Omówienie funkcjonowania i podstaw prawnych obszarów Natury 2000 w województwie kujawsko– pomorskim,

3. Prezentacja wybranych gatunków ptaków szponiastych i i ciekawostek ornitologicznych woj. kujawsko-pomorskiego,
4.Prezentacja siedlisk i gatunków chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy.

 
Terminy szkoleń:

- 11 stycznia 2014 r., godz. 9.00-13.00 Toruń – Barbarka
- 18 stycznia 2014 r., godz. 9.00-13.00 Toruń - Barbarka
- 1 marca 2014 r., godz. 9.00-13.00 Bydgoszcz K-PCEE
- 15 marca 2014 r., godz. 9.00-13.00 Toruń – Barbarka

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Wioletta Leszczyńska, tel.56 657 60 85

Załącznik

karta zgłoszenia na szkolenie

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, przy bardzo dużym zainteresowaniu szkoleniem dla nauczycieli w dniu 23 stycznia nabór został zakończony.

konkursu na plakat wraz z promocyjnym hasłem ukazujący atrakcje przyrodnicze i kulturowe obszarów objętych programem Natura 2000

Informacje o konkursie- regulamin, kartę zgłoszenia znajdziecie Państwo w zakładce konkursy- kliknij tutaj