Segregator

SPIS TREŚCI

I. Prezentacja Programu pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” N1.pdf

1. Czym jest program/projekt?

2. Cele programu

3. Adresaci programu

4. Dlaczego warto zrealizować program?

5. Działania realizowane w ramach projektu

II. Scenariusze i karty pracy

1. Scenariusz pt. „Ochrona przyrody w regionie” N2-1.pdf

                        Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

                        Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

                        Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

2. Scenariusz pt. „Natura 2000” N2-2.pdf

                        Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

                        Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

                        Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

3. Scenariusz pt. „Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów” N2-3.pdf

                        Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

                        Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

                        Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

4. Scenariusz pt „ Bielik- wyjątkowy ptak szponiasty” N2-4.pdf

                        Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

                        Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

                        Karta pracy dla uczniów klas ponadpodstawowych

 

5. Scenariusz pt. „Chcę żyć ekologicznie” N2-5.pdf

                        Karta pracy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

                        Karta pracy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

                        Karta pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

III. Zadania aktywizujące i załączniki do scenariuszy

1. Ochrona przyrody w regionie N3-1.pdf

                        Zadanie aktywizujące – Tabliczka „Pomnik przyrody”

                        Zadanie aktywizujące – Poszukiwania pomników przyrody

                        Zadanie aktywizujące – Opowieść o rezerwacie Las Piwnicki

                        Zadanie aktywizujące – Obszary chronione w województwie kujawsko-pomorskim

                        Zadanie aktywizujące – Parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego

                        Zadanie aktywizujące – Memo „Parki krajobrazowe”

 

2. Natura 2000 N3-2.pdf

                        Zadanie aktywizujące – Obserwacje ornitologiczne – zajęcia terenowe

                        Załącznik – Klucz do rozpoznawania ptaków wodnych

                        Załącznik – Klucz do rozpoznawania ptaków leśnych

                        Zadanie aktywizujące – Logo Natura 2000 – kolorowanka

                        Zadanie aktywizujące – Gra edukacyjna – „Gatunki Natura 2000”

 

3. Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów N3-3.pdf

                        Zadanie aktywizujące – Puzzle – gatunki chronione

                        Zadanie aktywizujące – Gatunki chronione w Polsce – domino

                        Załącznik – klucz do rozpoznawania płazów

                        Zadanie aktywizujące – Rebusy – gatunki chronione

     4. Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty N3-4.pdf

                        Zadanie aktywizujące – Łańcuch pokarmowy bielika

                        Zadanie aktywizujące – Polowanie

                        Zadanie aktywizujące – Karta charakterystyki ptaka szponiastego

                        Załącznik – Klucz do rozpoznawania piór ptaków szponiastych

 

5. Chcę żyć ekologicznie N3-5.pdf

                        Załącznik – Ekoznaki

                        Zadanie aktywizujące – Ekologiczna hierarchia środków transportu

                        Załącznik – Ochrona przyrody w Polsce – tekst źródłowy

                        Zadanie aktywizujące – Krzyżówka – Chcę żyć ekologicznie

                        Zadanie aktywizujące – Tabliczki edukacyjne – „Jak dbać o otaczające nas środowisko”

                        Zadanie aktywizujące – Gra edukacyjna – „Dobry dla środowiska – dobry dla siebie