Przykłady Dobrych Praktyk na terenach Natura 2000

W Polsce:

 

Cytadela w Grudziądzu jako obiekt militarny przez wiele lat była niedostępna dla zwiedzających. Mimo że cytadela nadal znajduje się pod zarządem Wojska Polskiego, to trzy razy w roku jest udostępniana do zwiedzania z przewodnikiem (3 maja, 11 listopada oraz w Europejskie Dni Dziedzictwa). Obiekt zamieszkują licznie nietoperze należące do 7 gatunków.  Dwa z nich (nocek duży i mopek) znajdują się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

 

Bagienna dolina Drwęcy – położona jest w Dolinie Drwęcy, która jest atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Jednocześnie jest ona ostoją ptaków o randze europejskiej. Spotkamy tu 34 gatunki ptaków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej np. derkacza, zimorodka, bąka czy bociana białego. Oprócz turystyki kajakowej powstała tu również Bardzo Zielona Szkoła – innowacyjny ośrodek edukacji ekologicznej.  

Dolina Dolnej Noteci – położona jest na skraju Puszczy Drawskiej. Falisty teren urozmaicony czystymi jeziorami przecinają głębokie wąwozy. Aby w pełni docenić walory krajobrazowe i przyrodnicze warto odwiedzić działający na tym terenie Ośrodek Turystyki i Rekreacji Jeździeckiej gwarantujący aktywny wypoczynek w kontakcie z naturą. Ośrodek – będący miejscem obozów studenckich, jest otwarty dla wszystkich i specjalizuje się w turystyce aktywnej, zwłaszcza jeździeckiej, a także hipoterapii.

 

W innych państwach:

Belgia

Przedsiębiorstwo Heylen świadczy komercyjne usługi w zakresie zachowania różnorodności biologicznej. Podstawowe z nich to: gospodarka leśna we wrażliwych ekosystemach; gospodarowanie stawami, bagnami, terenami podmokłymi, w tym koszenie łąk i terenów podmokłych; projekty i wykonawstwo infrastruktury na obszarach cennych przyrodniczo, w tym ogrodzenia, drenaż i kładki. Klientami firmy są władze (krajowe, regionalne, lokalne) oraz podmioty prywatne i społeczne organizacje zaangażowane w ochronę przyrody. 

 

Portugalia

Firma Imobiente zajmuje się doradztwem dotyczącym zachowania (względnie podnoszenia) bioróżnorodności w lasach, ich certyfikacją oraz innymi usługami środowiskowymi, takimi jak: ochrona gleb, sekwestracja węgla, ochrona zasobów wodnych, ochrona przeciwpożarowa. W 80% klientami firmy są indywidualni właściciele lasów, pozostali to podmioty publiczne i organizacje pozarządowe. Firma działa na rynku wykreowanym przez państwo, gdyż większość wykonywanych prac jest finansowanych ze środków UE lub funduszy rządowych.

 

Anglia

Firma South Downs Marketing Ltd. pośredniczy w kontaktach handlowych między hodowcami zwierząt a klientami. Rolnicy mają obowiązek odpowiedniego gospodarowania pastwiskami na podłożu wapiennym przez ekstensywny wypas oraz chów według tradycyjnych metod, zgodnych z zasadami ochrony bogactwa gatunkowego i zróżnicowania biologicznego użytków zielonych, dzięki czemu ekosystem pastwisk jest skutecznie chroniony. Firma jest przedstawicielem rolników, negocjuje dla nich atrakcyjne ceny zbytu mięsa wyprodukowanego tradycyjną, ekstensywną metodą wypasu. Ponadto w ramach współpracy z rolnikami wybudowano lokalne ubojnie, by nie transportować zwierząt, skracając w ten sposób drogę między producentem a konsumentem.

 

Hiszpania

Semillas Silvestres to przedsiębiorstwo zajmujące się zbieraniem w naturalnych ekosystemach nasion roślin leśnych i ich sprzedażą.Większość dystrybuowanych nasion przeznaczona jest na potrzeby prac renaturalizacyjnych, część wykorzystywana jest w lasach, nabywają je także szkółki ogrodnicze i architekci krajobrazu. Firma planuje również uprawę nasion traw odpornych na susze w celu nasadzeń wzdłuż autostrad w Europie Południowej. Według właściciela firma stanowi pomost międzydzikimi populacjami nasion a uprawą w miejscach, gdzie gatunki są zagrożone.