Skąd pozyskać dofinansowanie do działalności prowadzonej na terenie Natura 2000?

Pomocy finansowej szukać można w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Źródłami finansowania z Unii Europejskiej są głównie:

•Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

•Regionalne Programy Operacyjne - przygotowane przez samorząd każdego województwa z osobna.

•Instrument Finansowy LIFE+ - jest jedynym instrumentem finansowym Wspólnoty Europejskiej powołanym ściśle w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska.

•Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich

•Europejski Fundusz Rybacki

•Europejski Fundusz Gwarancji Rolnych